Internationellt Litografiskt Symposium 2021

INFORMATION
8:e Internationella Litografisymposiet, Tidaholm

24 juli – 8 augusti, 2021

Litografiska Akademin i Tidaholm inbjuder alla verksamma konstnärer, grafiska
verkstäder och konstskolor att delta i det 8:e Internationella Litografisymposiet i
Tidaholm. Symposiet äger rum 24 juli till 8 augusti 2021.

Workshops, seminarier och utställningar.

Konstnärer, grafikverkstäder och konstskolor inbjuds att sända litografiska tryck eller
mixed-mediaverk innehållande litografiskt tryck, till symposieutställningarna.
Workshops och seminarier är öppna för alla deltagare. Övernattning, boende, under
symposietiden ordnas till en billig kostnad. Mer och närmare information om former för
deltagande, anmälningstalonger, kostnader, regler kring deltagande i utställningar,
program etc. kommer kontinuerligt att uppdateras på: www.lithonet.se
Kontakt: lito@helliden.se
Tel: +46-(0)73-6234486

Välkomna
Lars Lundqvist, Jean-Michelle Schmidt

____________________________________________________________

INFORMATION
8th International Lithographic Symposium in Tidaholm, Sweden.

July 24 – August 8, 2021

The Lithographic Academy in Tidaholm, Sweden, invites all artists, graphic workshops
and art schools to take part in the 8th International Lithographic Symposium which
takes place from July 24 until August 8, 2021.

Workshops, Seminars and Exhibitions

Artists, graphic workshops and art schools are invited to send lithographic prints and
mixed-media prints containing lithographic print, to the Symposium exhibitions.
Workshops and seminars are open to all participants. Accommodation during
Symposium will be arrenged at a low cost. More information concerning form for
participation, registration, programme etc. will continuously be published on website:
www.lithonet.se
Contact: lito@helliden.se
Tel: +46-(0)73-6234486

Welcome
Lars Lundqvist, Jean-Michelle Schmidt