Årsrapport 2017

ÅRSRAPPORTEN
för LITOGRAFISKA VERKSTADSFÖRENINGEN VERKSAMHETSÅRET 2017

Föreningen
Föreningen har 57 medlemmar (60 med de tre som valdes in på årsmötet).
Under 2017 har ca 30 konstnärer gästat och arbetat med grafikproduktion i verkstaden.
Av dessa var över 20 från annan nation än Sverige (huvudsakligen från USA och Europa)

Verkstadens utrustning
Planerna på att öppna upp koppargrafik-delen fortskrider och är i sitt slutskede.
Dörrar och väggar placeras om för bättre logistik och optimering av kontorsrummet.
Enklare maskinella delar till slipmaskin har specialtillverkats och bytts ut.

Utställningar
29 av verkstadens medlemmar representerar med 81 verk av grafik under årets medlemsutställning på konstlitografiska museet 2017.

Besökare
Verkstaden har under året haft besök utav konstföreningar, konstintresserade privatpersoner, regionens representanter för kultur, unga elever/barn från kommunens olika skolor och andra organisationer och föreningar.
Under Hellidens folkhögskolas öppet hus-dagar och under julmarknad hade verkstaden en så kallad ”levande verkstad” för besökare. Under kulturnätterna valde vi att hålla verkstaden stängt.
I september månad gästades verkstaden av GRAMUS och fungerade som värdar då de hade sitt årsmöte förlagt i Tidaholm. Under 3 dagar skedde föreläsningar och workshops i Marbodal center, Tidaholms konstmuseum och i verkstadens lokaler inkl papperstillverkning i pappershuset.

Gästbostaden
Ett stort antal av internationella konstnärer har uttryckt sin glädje över att kunna få bo så bra (enkelt) och centralt i vår gästbostad.
Verkstadens medlemmar har också utnyttjat möjligheten övernattning när de kommit för att arbeta i verkstaden en kortare eller längre period.

Papperstillverkning
Under året har pappersverkstaden använts av Hellidens folkhögskolas deltagare men också av GRAMUS egna representanter som hade workshops i papperstillverkning där under den period de valde ha sitt årsmöte i Tidaholm.

Litografiska Akademin
Under året har Litografiska Akademin arrangerat totalt 6 utställningar Konstlitografiska museet.

Internationella kontakter och nätverk
Utbytet med Grafikwerkstatt Dresden fortsätter. Dock har ingen av våra verkstadsmedlemmar sökt för 2018.
Den besökare vår verkstad skulle få ansvara för 2017 hade dessvärre fått förhinder. Däremot kom den konstnär som fick förhinder 2016 att använda sin utbytesperiod under våren (och gjorde återbesök under sommaren).
Vår verkstadsmedlem Lars Lundqvist hade sitt utbyte under oktober månad.
7 artists in residence, huvudsakligen från Tyskland och USA, har besökt verkstaden under året och stannat under arbetsperioder på 1 vecka till 1 månad.
Ett dussintal studenter från HAW Hamburg närvarade på kursverksamhet i Augusti.

Tryckuppdrag
Under året har vår masterprinters tjänster köpts för uppdrag åt konstnärer.
Årbilden som görs utav en av deltagarna på Hellidens folkhögskola på kurs G eller KB har tryckts och delats ut till stödföreningen Litografins vänner.

Uppmärksammat
Västra Götalands bildningsförbund utsåg Tidaholms grafiska verkstad till ”vinnare” av årets ”folkbildarpris 2017” för den pedagogiska verksamheten som vi bedriver och bland annat har i samarbete med Hellidens folkhögskola men också andra metoder vi använder för att nå ut till allmänheten.
Även har vår verkstad tilldelats extra finansiella medel från Västra Götalands Region till ett så kallat ”kollektivverkstadslyft”. Av den miljon som lagts åt sidan till detta projektet får nu verkstaden ta del av 125.000:-.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året och hoppas på att det kommande året skall ge möjligheter för gott fortsatt arbete. Verkstaden står alltid till medlemmarnas förfogande.

Tidaholm den 16 december 2017

Jean Michael Schmidt – Orförande och koordinator