Årsberättelse 2020

Årsberättelse konstlitografiska kollektivverkstaden i Tidaholm 2020

Kollektivverkstaden har 2020 haft 21 betalande medlemmar i den kollektiva litografiska verkstaden.
Kollektivverkstaden har 3 livstidsmedlemmar.
I listan för utskick och kontakter finns 40 aktiva/betalande medlemmar (samt inaktiva/icke betalande före detta medlemmar) registrerade.
Aktiva betalande medlemmar har förutom tillgång till verkstaden också möjligheten att tilldelas stipendiet för konstnärligt utbyte med Dresdens grafikverkstad, bidra i tävlan om att få göra årsbilden till medlemmarna i stödföreningen ”Litografins vänner”, möjligheten att visa sina grafiska konstverk på ”Konstlitografiska kollektivverkstadens medlemmars årsutställning”.

Under 2020 har 2 gästande konstnärer kommit för att jobba i kollektivverkstaden.
Dresden stipendiat, Kristian Mann.
Litauiskt kulturutbyte, Jurate Narmontaite.

Verkstadens utrustning
Dukar på offsetpressar har bytts.
Magnetlister har satts upp vid de olika stationerna.
Räcke i trapp till ateljé har monterats.
Olika praktiska kärl, byttor och behållare för nödvändiga ämnen har köpt in.
Nya rivare ska tillverkas (ämnet har levererats).
Mer skyddsplast har köpts in.

Utställningar
Under året har kollektivverkstadens medlemmar kunnat medverka i projektet ”The next century”. ”Next century” är ett kulturutbyte med Kina som finansierats av Västra Götalandsregionen Kultur samt 7 involverade grafikverkstäder inklusive konstlitografiska kollektivverkstaden. Övriga verkstäder har varit Ålgården, Grafik i väst, Vänersborgs grafikverkstad, Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, Binnebergs tingshus, Marks Konstgrafiska Verkstad, KKV Gbg. En utställning som representerar Kinesisk grafik samt konstgrafik från Västra Götaland region har visats i 6 olika utställningslokaler inklusive Konstlitografiska museet.
Kollektivverkstadens medlemmar medverkade i Falbygdens arrangemang av mat och kultur ”Kulturnatten 2020” i oktober månad med både grafik och konst i kollektivverkstadens ateljé.
Kollektivverkstadens medlemmars årsutställning utfördes och visades under perioden december 2019 tom januari 2020.

Konstlitografiska museet har presenterat 4 utställningar under året.
Lars Lundquist och Ellen Sturm, ”Listening to earth”.
The Next Century.
Helsinki Litho.
Konstlitografiska kollektivverkstadens medlemmars årsutställning”

Besökare
Färre besök har gjorts under året.
På grund av Covid19 har inga studiebesök gjorts av Tidaholms lågstadieelever i år.
På grund av Covid19 har inga sommarkurser hållits i kollektivverkstaden i år.
På grund av Covid19 har färre kollektivverkstadsmedlemmar jobbat i verkstaden i år.
På grund av Covid19 har färre gästkonstnärer besökt verkstaden i år.
På grund av Covid19 har färre kollektivverkstaden inte haft ”levande verkstad” under öppet hus, konstnätter och julmarknad.

Gästbostad
”Pappershusets” gästrum för övernattning får fortsätt inte användas av gästande konstnärer så länge säkra brandutrymningsvägar inte åtgärdats. Under året har Hellidens folkhögskola kunnat erbjuda billigare avgifter än normalpriset för rum på kursgården för gästande konstnärer samt att Litografiska Akademin har subventionerat delar av skolans ”förluster”.

Papperstillverkning
Totalt har 2 veckor med papperstillverkning genomförts med Hellidens folkhögskolas deltagare.
Inga konstnärer har i år ägnat sig åt papperstillverkning.

Internationella kontaktnät
Den kollektivverkstadsmedlem som fick stipendiet och möjligheten att jobba i Dresden kunde inte åka på grund av sjukdom.
Angående 2021 års Dresden-stipendiat är det i nuläget osäkert om det går att genomföra ett utbyte i Mars pga Covid19.
På grund av Covid19 har inga elever från HAW (Hamburg universitetet) besökt kollektivverkstaden i år.

Tryckuppdrag
På grund av Covid19 har kollektivverkstadens stödförening ”Litografins vänner” inte kunnat sammanträda och ha sina årsmöten som vanligt. Representant och ordföranden i kollektivverkstaden, JM Schmidt, i konsultation med mästertryckare William ”Bill” Haberman, tilldelade därför Pellas G Hansson till att ansvara för att göra ”årsbilden 2020”.
En handtryckt upplaga har gjorts i samarbete med Douglas ”Dogge Doggelito” Leon. Den del av upplagan som tilldelats Litografiska Akademin kommer att auktioneras ut på nätet och förtjänsten kommer att tilldelas en eller fler föreningar och organisationer som ägnar sig åt välgörenhet.

2021
Det Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm planeras att genomföras i sommar 2021. Det blir det 8:de i ordningen och datumen är satta fr.o.m 24 juli t.o.m 8 augusti. ”Mexiko” kommer att vara det underliggande temat.
Mer information om hur man ansöker och vad som kommer att ske under veckorna kommer att finnas tillgängligt på Litografiska Alademins hemsida.
Hellidens folkhögskola kommer igen att starta kurs för deltagare i litografi med start hösten 2021. Den planeras att bli en ren teknisk yrkesutbildning med samtliga tekniker i grafik men med större tonvikt på litografi.
I maj månad planeras det att ske vissa förändringar i verkstaden för att optimera, aktivera verkstadens verktyg och pressar samt effektivisera lokalerna sociala potential. Hur realistiskt denna vision är får tid utröna då det samtidigt finns mycket arbete med att förbereda både ett symposium och grafikskolans nystart.

 

Styrelsen vill tacka alla sina medlemmar för det gångna året och hoppas på att det kommer bli större aktivitet i verkstaden efter pandemin som vi alla nu hoppas snart ska vara över. Våra dörrar står alltid öppna och vi önskar er alla tillbaka hit igen för fortsatt arbete och delaktighet.

God jul och gott nytt 2021

För litografiska verkstadens kollektiva förening
JM Schmidt – ordförande/verkstadstekniskt ansvarig