Årsberättelse 2021

Årsberättelse för KONSTLITOGRAFISKA KOLLEKTIVVERKSTADEN i Tidagholm 2021

Kollektivverkstaden hade i 2021 19 betalande medlemmar (2 mindre än i 2020).
Kollektivverkstaden har 3 livstidsmedlemmar (Lars Lundquist, Erik Rautio, Mikael Käll).
Betalande medlemmar anses som aktiva medlemmar.

 • Aktiva medlemmar har tillgång till alla verkstadens möjligheter att göra grafik. I 2021 har möjligheterna bl.a utökats med serigrafi. I dagsläget har verkstaden alla resurser för att jobba med litografiskt tryck, Träsnitt och linoleum, koppargrafik, och serigrafi (screentryck).
 • Möjligheten att tillfrågas för att göra litografiska upplaga för utdelning till medlemmar i stödföreningen Litografins vänner.
 • Medverka i ”konstlitografiska kollektivverkstadens medlemmars årsutställning” (den årliga medlemsutställningen utgick 2021).
 • Möjligheten att tilldelas Dresden-stipendiet som leder till en vistelse för kulturutbyte i Dresdens grafikverkstad, Tyskland (under COVOD19-pandemin har detta lett till att möjligheterna varit mer ansträngande att genomföra).

Verkstadens utrustning

Verkstaden utrustning av tryckpressar och arbetsstationer har under sommar och höst omstrukturerats.
Majoriteten av lito-pressar har flyttats till ”rit-ateljén”. Detta inkluderar offsetpressar.
”Rit-ateljén” har flyttats upp till ”målarateljén”.
Ny belysningsenhet med vacuum för screen-ramar har köpts in och ställts i gamla ”data-rummet”.
Nödvändig utrustning för serigrafi-tryck har köpts in (raklar, beskickningstråg, emulsion och stripper.
Högtryckstvätt har kopplats upp i källare för rengöring av screen-ramar.
I gåva fick verkstaden ett torkskåp (för att torka aluminiumramar till serigrafi).
En uppsättning verktyg har köpts in inklusive Dremel, sticksåg, hylsnyckelsats, etc.
Industrihyllor har monterats och begagnade skåp för praktisk förvaring av verkstadens resurser.
Olika former av praktiska behållare för kemikalier, slipsand med mera har köpt in.
Slipsand och Z-gumma har köpt in.
Säckakärra och block har köpts in.
Verkstaden har en ny fungerande kaffebryggare.

Delar av utrustningen har till större delen betalats av Litografiska Akademin och är i enlighet med uppdraget från Västra Götalands Region Kultur för att upprätthålla och tillhandahålla fungerande möjligheten för konstnärer att kunna jobba med det konstlitografiska hantverket.
Konstlitografiska kollektivverkstaden i Tidaholm samarbetar med Blåbandsrörelsens konsthögskoleförening Helliden som har utökat möjligheterna till förmån för deltagare på ”Grafikskolan printmaking” att få tillgång till fler grafiska tekniker under kursåret.

Kollektivverkstaden har med medlemmarnas årliga avgifter använt ”överskjutande” medel för att köpa kompletterande utrustning för högtryck (lino/träsnitt).

Verkstadens lokaler

Under hösten fick huset en vattenskada. Kommunen som ansvarar för fastigheten har köpt tjänster av PEAB som rivit, sanerat, och kommer att renovera skadan efter att INTICIMEX gett klartecken att ingen fukt och mögel finns kvar i väggar tak och golv.

Dessförinnan hade delar utav grafikpressar redan flyttas och det fanns inga materiella skador på utrustning. Ytterligare grafik pressar av olika typer har sedan flyttas i ett försök att göra verkstaden tillgänglig för mer social interaktion och optimera för en miljö som uppmuntrar till mer samarbeten och kommunikation då hantverkare befinner sig i samma lokal och inte spridda i olika rum.
Huvuddelen av litografiska pressar står nu i ett och samma rum där Hellidens deltagare hade sina arbetsställen. Bänkar har sedan flyttats upp på övre plan där deltagare tidigare hade målarateljén.
Datarummet som stått tom på datorer och annan värdefull teknik (pga inbrott) ska användas för serigrafi.
Grafikverkstaden på övre plan ska flyttas ner och ta plats i verkstadens nordöstra rum.

Kontinuerligt kommer små justeringar ske för att verkstaden samtidigt ska ha ett bra och smidigt arbetsflöde för de konstnärer, medlemmar i kollektivverkstaden, och deltagare som alla använder verkstadens olika utrustning.

Utställningar

Det konstlitografiska museet har trots under COVID19-pandemin fortsatt haft utställningar men med restriktioner på max antalet besökare i utställningslokalerna.
Utställningen för den första perioden, Februari, senarelades till perioden i Maj varpå konstlitografiska kollektivverkstadens medlemmars årsutställning uteblev.
Det är ännu oförklarligt varför POSTNORD inte levererade den utställning som var planerad utan valde att efter tullhantering skicka den tillbaka.
Som en konsekvens av detta upprättade Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening ett konto med DHL. Konstlitografiska Akademin som faktureras för transporter av utställningar får under kommande årsmöte 2022 ta ställning till om det finns budget för att behålla kontot.

Under året har följande tre utställningar visats i det konstlitografiska museet i Tidaholm:

SELF                                       En utställning av det Ukrainska trion som ingår i kollektivverkstaden                                                         Lithography 30.
Brudte formationer        Monumentala träsnitt av de två Danska konstnärerna Anne Grarup och Eva                                           Carstensen.
Jemma Gunning               Kopparetsningar och litografier av grafikern Jemma Gunning, verksam i                                                   Bristol, UK.

Besök

Gå grund av att COVID19 fortsatt påverka möjligheten till att besöka verkstaden.
Studiebesök av Tidaholms lågstadieelever ställdes in.
Planerade sommarkurser i grafikverkstaden ställdes in.
”Levande verkstad” under Öppet hus (i samarbete med Skola helliden), konstnätterna (i samarbete med Tidaholm/Falköpings kommun), och julmarknaden (i samarbete med ”Litografins vänner”) ställdes in.

Gästbostaden

”Pappershuset” får fortsatt inte användas som gästbostad då lokalen fortsatt saknar säkra utrymningsvägar i det fall en brand skulle uppstå i huset.
Hellidens slott och konferens har under 2021 erbjudit kollektivverkstadsmedlemmar en billigare avgift för boende. Skolans förluster har täckts av Litografiska Akademin.
Övervåningen används som ateljeplats. För närvarande huserar 3 stycken verkstadsmedlemmar där. Lokalerna kan rymma 3 ytterligare kollektivverkstadsmedlemmar.

Papperstillverkning

Totals har 2 veckor med papperstillverkning genomförts med Hellidens folkhögskolas deltagare.

Internationella kontaktnät

Dresdenstipendiet tilldelades 2021 till Jurate Narmontaite. Ingen medlem har tilldelats Dresden-stipendiet 2022.
Grafikwerkstatt Dresdens grafikverkstad har inte erbjudit en egen konstnär möjlighet att arbeta i Tidaholms verkstad varken 2021 eller 2022. Under Symposiet kommer fortsatt samarbete att diskuteras med alla inblandade parter.
Grafikverkstaden tog emot konstnären Jan Kromke som arbetade med litografiskt tryck under September månad.
På grund av COVID19 har Hamburgs Universitet (HAW) valt att inte skicka studenter till kursveckor under sommaren 2021.

Tryckuppdrag

Mästertryckaren William Bill Haberman har under 2021 samarbetat med den Tyska konstnären Christian Manns (stipendiat Dresden-utbyte 2020). Samarbetet resulterade i 5 stycken grafiska upplagor som kommer att finnas tillgängliga till försäljning Mars 2022.
Kollektivverkstadens har i samarbete med Mikael Alonzo (f.d sångare i KSMB) gjort en exklusiv handtryckt upplaga. Delar av upplagan såldes på auktion och pengarna gick till Musikhjälpen och Röda korsetts härbärge ”lilla Bommen” till förmån för missbrukare och hemlösa i Göteborg.
Uppdraget att göra årsbilden till Litografins vänner gick till David Myrvold.

2022

 • Det Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm planeras att genomföras i sommar 2022.
  DETTA ÄR TREDJE FÖRSÖKET OCH VI HOPPAS NU PÅ ATT DET OCKSÅ KOMMER ATT GENOMFÖRAS.
  Det blir det 8:de i ordningen och det nya datum som satts för evenemanget är 23dje Juli till och med 7de Augusti.
  Temat för Symposiet är fortfarande ”Mexico”.
  Information om hur man som litografisk konstnär ansöker om att få ställa ut och deltar under dagarnas diskussioner och workshops finns att läsa på Litografiska Akademins hemsida http://lithonet.se/internationella-litografiska-symposiet-2022/
  Har ni ett kontaktnät och känner konstnärer som inte känner till detta tillfälle, kopiera länk-adressen, och sprid den vidare.
 • I samarbete med Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening har grafikverkstaden, under hösten 21 och våren 22, tillhandahållit kursdeltagare med en 1-årig eftergymnasial utbildning ”Grafikskolan” med studier på fulltid. Från och med hösten 22 kommer kursen att förlängas med ett så kallat ”fördjupningsår” och byter namn till ”Grafikskolan Printmaking”.
  Kursen vänder sig till den som har en konstnärlig grund att stå på och är en rent teknisk utbildning i grafik där alla tekniker i grafisk upplagsproduktion erbjuds (lito, lino/träsnitt, serigrafi, koppar).
 • Under Maj månad kommer Konstlitografiska Kollektivverkstadens medlemmar att erbjudas möjligheten att ställa ut på Konstlitografiska museet då vi återigen genomför en ”årsutställning”.
  I kombination med den kommer Grafikskolans deltagare visa prov på skicklighet och kompetens att trycka konstgrafiska bilder.
  Observera att medlemmar kan ställa upp med valfria tekniker och är inte begränsade till att endast visa grafik under årsutställningen.
 • PEAB som köpts in av kommunen att återställa delar av huset efter vatenläcka kommer förhoppningsvis påbörja det arbetet snart. INTICIMEX har gett sitt klartecken att det inte finns fukt och mögel kvar

LABBÅS EL AB tillfrågats att se över lokalens behov av strömförsörjning. Åtgärder kommer att göras i verkstadens ”lito-lokaler” i Mars/April.