Samarbete med Litografisk Akademin

I vårt uppdrag ingår det att hitta möjligheter
till projekt där konstnärer bjuds till
samarbeten som resulterar i upplagor av
högkvalitativ litografisk konst som ska ingå
i vår förlagsverksamhets försäljningen.
I samarbetet behåller konstnären hälften.

På bild syns exempel på
Christian Manns senaste grafiska verk
2021

 

 

Kommande utställning på
Konstlitografiska Museet

3 Februari – 3 Mars

Jurate Narmontaite

SEPARATE
AND CODE