Internationella utbyten

I enlighet med vårt uppdrag och överenskommelse om internationella utbyten med våra nordiska granländer, Europeiska vänner och övriga kontinenter har Litografiska Akademins i samarbete och med Hellidens folkhögskolas goda vilja och på konstlitografiska kollektivverkstadens inrådan erbjudit och inbjudit den grafiska konstnären Jurate Normantaite att under våren 2020 komma och jobba och fördjupa sina kunskaper i den konstlitografiska tryckprocessen. Jurate har under våren 2019 fått intensiv undervisning på Hellidens grafikskola och blev samma år invald som kollektivverkstadsmedlem.