Publicerad

På besök

Gail Panske från USA får hjälp av Masterprinter Bill Haberman att trycka sin upplaga i ”fosforladans” offsetpress.

Under våren 2017 och under hela sommaren har Akademins konstlitografiska verkstad haft en stadig ström av gästande konstnärer, eller ”artist in resident” som det också kallas, som önskat att jobba i våran fina grafikverkstad. Majoriteten är Européer men också Amerikaner har hört talas om vår verkstads resurser och tagit sej med flyget över Atlanten för att så småningom spendera tid i Tidaholm för att tillverka sina litografiska konstverk. Räknar man med antalet besökare som den unga deltagande skaran från HAW (motsvarighet till Konstfack) i Hamburg bidrog med under en kursvecka i augusti så har vi haft över ett 20-tal individer med unika konstnärliga uttryck som jobbat i våra lokaler. Konstnären Maja Nagel från Dresden, Tyskland, har i år till och med hunnit återbesöka oss vid två skilda tillfällen.

Saskia Kraft (vänster) deltog under det internationella symposiet 2015 och kom åter denna sommar för att jobba med sin konst. I sällskap hade hon också en studiekamrat, Tiffany Lin (höger), som gjorde sitt första besök i våra verkstadslokaler. Detta var hennes andra anhalt i Europa på hennes första resa utanför USA.