LitoLyftet startar

Med hjälp av ett så kallat ”verkstadslyfts-bidrag” på 125.000 från regionen har den konstlitografiska verkstaden bestämt sej för att satsa på en hel vecka gratis undervisning i den litografiska tekniken att producera grafik-upplagor. I kursen som skulle vara gratis ingår förutom undervisningen och verkstadens resurser även material och övernattning på Helliden. Informationen om möjligheten att delta i vårt ”Lito-Lyft” gick ut i Januari genom olika kanaler och intresset har visat sej vara stort. Skaran av de 13 utvalda deltagande består av enskilda konstnärer och hantverkare, medlemmar i annan kollektivverkstad och elever från konsthögskola. Alla på ett eller annat vis skolade/självlärda skapande/kreativa människor med eller utan tidigare erfarenheter av hantverket litografi.


Dag 1: Lördag morgon startade med frukost i matsalen på Hellidens slott där deltagarna fick möjligheten att träffa varandra för första gången.


Dag 1: Därefter fick truppen ta sej från Hellidens slott och ner till Vulcanöns konstlitografiska verkstad.


Dag 1: När deltagarna hade presenterat sej för varandra och berättat lite om sej själva och sin bakgrund var det tid för rundvandring.
Stenbiblioteket. Delar utav konstlitografiska verkstadens resurser som deltagarna ska använda.


Dag 1: Delar utav konstlitografiska verkstadens lokaler som är tillgängliga för deltagarna att trycka sina stenar i.


Dag 1: Övriga möjligheter och tekniker som finns tillgängliga för konstlitografiska verkstadens medlemmar och gästande konstnärer.


Dag 1: Första steget när man jobbar med litografi är att välja en lämplig sten för bilden man planerar att trycka och slipa bort det gamla motivet.