Michael Barnes

Under Tidaholms Kulturhelg kommer konstlitografiska museet att visa litografier av konstnären Michael Barnes.
Michael Barnes är en professionell konstnär som arbetar i Illinois, USA. Han är också professor med ansvar för the School of Art at Northern Illinois University.

Hans skapar sina bilder genom ett undermedvetet filter som framkallar en surrealistisk verklighet. Som gäst i dessa drömscenarier får betraktaren ta del av både fysiska och psykologiska dilemman. Hans grafik drar, trots sina besvärliga existenser, in den som är nyfiken nog att stanna kvar och bringar liv till fler mysterier sinnevärld för åskådaren att förundras över, att försöka tolka och att möjligen försöka att lösa.