Litografiska Akademiens styrelse

Sittande styrelse Litografiska Akademin 2016


Ordförande: Eva Eriksson

Ledamöter: Lars Lundquist ( Litografiska Verkstadsföreningen )

Suppleanter: Peter Friberg ( Tidaholms Kommun ) Eva Eriksson

Jim Berggren ( konstnär )

Ingemar Johansson ( Tidaholms kommun )

Klas Sjögren ( Litografins Vänner )

Lena Elmquist ( Hellidens Folkhögskola )

Alf Bogren ( Litografins Vänner )

JM Schmidt ( Litografiska Verkstadsföreningen )