Publicerad

Listening to earth

Temat för utställningen, ”Listening to Earth”, har utvecklats under Lars Lundquist och Ellens Sturms gemensamma arbete i Mexiko i samband med deras 3 månaders arbetsresidency i Coatepec och Queretaro. I den helt nya miljön med främmande dofter, ljud och vyer, blir intrycken och känsligheten inför omgivningen påträngande och färgar arbetet. Både Lars och Ellen har under lång tid arbetat med inspiration från naturen, landskapet och kroppen, vilket väl speglas i den delvis retrospektiva utställningen. Inkännandet i dessa jordnära motiv har dock skärpts genom kontakten med de helt annorlunda förutsättningar som råder i den nya mexikanska miljön.

Utställningen kommer att i kombination med slottsmiddagen uppe på Hellidens slott samma dag, söndagen den 9:de februari, ha vernissagen på litografiska museet kl.14:00 – 16:00.

Publicerad

Internationella utbyten

I enlighet med vårt uppdrag och överenskommelse om internationella utbyten med våra nordiska granländer, Europeiska vänner och övriga kontinenter har Litografiska Akademins i samarbete och med Hellidens folkhögskolas goda vilja och på konstlitografiska kollektivverkstadens inrådan erbjudit och inbjudit den grafiska konstnären Jurate Normantaite att under våren 2020 komma och jobba och fördjupa sina kunskaper i den konstlitografiska tryckprocessen. Jurate har under våren 2019 fått intensiv undervisning på Hellidens grafikskola och blev samma år invald som kollektivverkstadsmedlem.