Publicerad

Lithography 30

Ukrainska konstnärer ställer ut på Konstlitografiska museet under hela Maj månad.
Den lilla gruppen bestående av tre konstnärer, Taras Kobliuk, Alisa Gots and Nina Savenko, som uteslutande jobbar med litografiska konst kallar sig för ”Lithography 30” och använder sin verkstad för att dela med sig av tekniken och kunskapen om det litografiska trycket.
Vernissage 1 Maj 14:00 – 16:00. Därefter helgöppet 11:00 – 16:00 till och med 30 Maj.
Med anledning av rådande pandemi får max 9 besökare åt gången vara i utställningslokalen.