Litografiska Muséet

Matrices Matter
Carlos Capelán

Carlos Capelán är en av många världsberömda artister med stor framgång internationellt, men lustigt nog inte uppmärksammad här i Sverige för att han kommer härifrån. Det är ju inte helt sant. Han kom till Sverige från Uruguay 1973 och han kom inte ensam. Många sydamerikaner lämnade sina hemländer efter att enväldiga regimer inrättats.
1978 blev han antagen till Grafikskolan FORUM som idag inte längre finns kvar och examinerade efter tre år 1981. Då hade han redan haft en egen separatutställning och sedan dess expanderat utöver de svenska gränserna och ställt ut i hela världen. Dock inte alltid som konstnärlig grafiker. Han är internationellt erkänd som en viktig kontemporär konstnär som huvudsakligen jobbar med installationer som har visats i Seoul, Chicago, Havanna, Paris, New York, Madrid, Santiago, Bogota, Montevideo osv. 1995 erhöll han bland annat Guggenheimstipendiet som utdelas till ”individer som anses ha exceptionell talang inom någon konstform”.
Vi är stolta och ärade inför detta besök då Carlos Capelán kommer att visa grafik och vad han har producerat sedan han examinerade från FORUM grafikskola och fram till idag.

Utställningen öppnar

20 Augusti 18:00

Konstlitografiska Akademin i Tidaholm driver Sveriges enda museum och konsthall speciellt ägnad att visa litografisk konst. På museet som varit igång sedan 1997, visas ett omväxlande program med både historiska utställningar och visningar av samtidskonst. Konstlitografiska museet ligger vid Hellidens folkhögskola.

Övriga öppettider:
21 Aug till och med 20 Sept
Lördag/söndag 11:00 – 16:00

Konstlitografiska Museet Tidaholm
Hellidens slott
52294 Tidaholm

Telefon: 0502-12485
Telefon: 0739060250