Jemma Gunning

13 November – 12 December

Idag förlorar världen stora delar av sitt kulturarv snabbare än de hinner dokumenteras. I vår strävan efter att bevara så mycket som möjligt av vårt kollektiva förflutna, kan vi inte rädda allt.
Ett alternativ är att dokumentera arvet innan det går förlorat; det är här Jemmas praktik kommer in i bilden.

Teckningen är den fundamentala strukturen som sedan lägger grunden för hennes grafiska processer. Med stor förkärlek till djuptrycket och den litografiska processen, och den koppling de har med vår relation till miljön; Jemmas arbete fångar vårt bleknande arv och erbjuder oss en portal in i det förflutna. Liksom vår närvaro, använder sig Jemma av syror i hennes grafiska arbete för att manipulerar kopparplåten och stenens yta, vilket ger genklang med mänsklighetens inverkan på vår planet.

Vid ett första ögonblick kan Jemmas bilder verka mörka och dystra då det är hennes visuella tolkning av nedbrytningen och sönderfallet av våra historiska postindustriella arkitektlandskap och fabriksrum. Men tittar man närmare kommer man att märka att det finns spår av liv i dessa ruiner där de naturliga elementaen börjat återerövra det den mänskliga handen en gång byggt och nya ekosystem har börjat dyka upp.

Förutom ett arbete som konstnär arbetar Jemma som teknisk handledare på printcentret vid UWE (University of the West of England) och äger en egen grafisk ”printstudio” i Bristol på Estate of the Arts där hon välkomnar och bjuder in konstnärer till samarbeten, undervisar trycktekniker och gör på uppdrag upplagor åt andra konstnärer.

Today the world is losing its cultural heritage faster than it can be documented. While we should strive to preserve as much as possible of our collective past, we cannot save everything.
One option is to document heritage before it is lost; this is where Jemma’s practice comes into play.

Drawing underpins her practice and informs her printmaking processes. With a love for intaglio and lithographic processes, and the connection that they have with our relationship with the environment; Jemma’s work captures our fading heritage, offering us a portal into the past. Like our presence, the use of acids in her printmaking practice physically manipulates the surface of metals and stones, resonating with the impact humanity has on our planet.

On the surface Jemma’s prints may appear dark and gloomy, after all, they are her visual interpretation of decay and dereliction found in post-industrial landscapes. However, look more closely and you’ll notice that there is life within these ruins where mother nature has started to reclaim our waste lands and new ecosystems have started to immerge.

Alongside her practice Jemma works as a technical instructor in the print centre at UWE (University of the West of England) and runs her own print studio in Bristol at Estate of the Arts where she welcomes people to come and view work, collaborate, teach 1:1 and edition for others.