Helsinki Litho

Konstlitografiska Akademin i Tidaholm driver Sveriges enda museum och konsthall speciellt ägnad att visa litografisk konst. På museet som varit igång sedan 1997, visas ett omväxlande program med både historiska utställningar och visningar av samtidskonst. Konstlitografiska museet ligger vid Hellidens folkhögskola.

UTSTÄLLNING
25 September – 25 Oktober
HELSINKI LITHO

Helsingki Litho startade till en början som en ateljé och verkstad för två konstnärer, Matti Hintikka och Kuutti Lavonen. Månader senare anslöt sig en tredje konstnär, Kalle Berg (skolad i litografi på Tamarin 2004-05). Valpuri Remling (Kylmanen) gick med 2009 efter att ha fått diplom som master printer från Tamarind. Senare i 2015 lämnade hon dock grafikverkstad för att returnera till USA där hon erbjudits jobb som masterprinter på Tamarind institute of Lithography (Albaquerque). 2019 fick Helsinki Litho igen en ny medlem då konstnären och grafikern Roma Auskalnyte förenade sig med konstnärsgruppen.

Successivt har verkstaden utvecklats till att bli en kollektivverkstad för konstnärligt arbete med den litografier och där konstnärer har möjligheten att arbeta med att trycka grafik från sten. Traditionella, nya och experimentella, enkla och tekniskt avancerade litografiska metoder finns att utföra på någon av verkstadens fyra pressar. Verkstaden har utbildningar i hur man trycker från sten och servar professionella konstnärer med sin kunskap och hjälp att trycka upplagor.

Verkstaden Helsinki Litho består idag av:
Kalle Berg, grafiker/tryckare
Matti Hintikka, konstnär och grafiker/tryckare
Roma Auskalnyte, konstnär och grafiker/tryckare
Kaisu Sirviö, konstnär
Kuutti Lavonen, konstnär

 

Helsinki Litho opened in January 2001, first as a studio space for two
artists, Matti Hintikka (Tamarind trained) and Kuutti Lavonen. Few
months later, they were joined by a third artist Kalle Berg (Tamarind
trained 2004-05).  Valpuri Remling (Kylmanen) joined 2009 after having
acquired a full Tamarind Master Printer training. In 2015 she left
studio and started working as Master Printer in Tamarind Institute of
Lithography (Albuquerque, USA). From 2019 Helsinki Litho were joined by
third artist/printer Roma Auskalnyte (TP 18-19).
Gradually the studio has evolved into co-operational stone lithography
workshop, which offers all artists interested a chance to work in the
medium. Working with four presses in all applications of traditional and
advanced lithography, the workshop offers education in lithography and
printing services for amateurs as well as professional artists.
Helsinki Litho is:
Kalle Berg, printer
Matti Hintikka, artist and printer
Roma Auskalnyte, artist and printer
Kaisu Sirviö, artist
Kuutti Lavonen, artist