Anne Grarup & Eva Carstensen

STRUKTURELLA REPETITIONER

Eva Carstensen och Anne Grarup arbetar båda med högtryck och framför allt träsnitt. Båda har en arbetsprocess där de flyttar och sammanfogar flera plattor för att på så vis hitta och undersöka nya möjligheter i kompositioner och visuella uttryck. På sina egna vis arbetar de med mönster, upprepning och strukturer i naturen och i kulturen.
Den danska grafikern Anne Grarup arbetar med träsnitt. Hennes inspiration hittas i naturen. Arbetsprocessen startar vid havet, vid skogen eller sjön där hon tecknar och fotograferar. Fascinationen ligger i naturens upprinnelse, dess villkor och den kommande nedbrytningen.
Där uppstår texturer i materialen, strukturer och mönster framträder. Motiven är träets yta, vass som bildar formationer, vattnets rörelser ett blad eller en vissen blomma.

Värken symboliserar det sköra, det som skapas, förändras och försvinner. Den danska grafikern Eva Carstensen arbetar ofta i stor skala med modulerade grafiska tryck. Den grafiska bilden byggs med en enskild eller flera olika plattor som flyttas, vrids och vänds.
Ett annat tillvägagångssätt låter hon plattorna bearbetas ytterligare efter att blivit tryckta. De nya omformade plattorna, var och en särskilt unik, dokumenterar och återspeglar utvecklingen.

Tillvägagångssättet av tapetmönster-design bestående av upprepningar med en eller flera olika klyschor och strukturer från naturen och kulturen, är inspirationskällan.
Där träsnittet bearbetas med handen och erfarenhets-språket, bildar modulerna av grafiska plattor paralleller till dagens massproducerade varor, lego-strategier, arkitektur och stadsrum.

Eva Carstensen og Anne Grarup arbejder begge med højtryk, særligt træsnit. Begge har en arbejdsproces hvor de sammensætter deres plader, for derved at undersøge nye kompositioner og visuelle udtryk. På forskellige måder arbejdes der med mønstre, gentagelsen og strukturer i natur og kultur.

Den danske grafiker Anne Grarup arbejder med træsnit. Hendes inspirationen findes i naturen. Arbejdsprocessen starter i haven, ved skov eller sø, hvor der tegnes og fotograferes. Fascinationen er naturens dannelses- og nedbrydnings processer, hvori der opstår struktur, mønstre og teksturer i materialet. Motiverne er træets overflade, siv der danner formationer, vandets bevægelse, et blad eller en visnet blomst. Værkerne symboliserer det skrøbelige, det der skabes, forandres og forsvinder.

Den danske grafiker Eva Carstensen arbejder ofte i stor skala med modulopbyggede grafiske tryk. Trykkene opbygges med aftryk fra en eller flere træplader, der vendes og drejes. Eller i en proces hvor pladerne viderebearbejdes mellem aftrykkene, og de færdige tryk, hver især unikke, afspejler forløbet. Tapetopbygning, med dets gentagelse af en eller flere klicheer og strukturer fra natur og kultur, er inspirationskilder. Hvor der i træsnittet arbejdes med hånden og erfaringens sprog, danner modulopbygning paralleller til nutidens masseproducerede varer, Lego-strategier, nyt byggeri og byrum.