Under press

Vänersborgs Konstgrafiska Verkstad

4 November – 3 December

Över 100 grafiska blad från 31 medlemmar av Vänersborgs konstgrafiska verkstad kunde betraktas i vårt konstlitografiska museum. ”Under press” är den tvetydiga namnet på deras utställning som både syftar till det tryck som de grafiska bladet utsätts för under produktionen och den stress man kan känna när man inom en kort tidsram ska planera en kommande vernissage-datum.

Länk till deras hemsida kan ni klicka på här.