Symposium 2022

In English

Rapport
8:e Internationella Litografisymposiet i Tidaholm 23/7 – 7/8 2022

Litografiska Akademin i Tidaholm har sedan 1990 arrangerat internationella symposier omkring litografisk konst. Symposiernas syfte är att göra den litografiska konsten synlig, att främja forskning inom den litografiska konstformen och att vara en plattform för utbyte av idéer och tankar mellan människor som är intresserade av den litografiska konsten. Detta utbyte av erfarenheter sker under en rad seminarier och workshops under symposiets första vecka. Under hela symposiet visas litografisk konst från hela världen i olika utställningshallar. Här kan man uppleva något av den konstnärliga mångfald som ryms i den litografiska uttrycksformen.

Symposierna vill också stärka det internationella nätverk kring litografisk konst som vuxit fram
sedan symposierna startade för över 30 år sedan.

Det 8:e Internationella Litografisymposiet var ursprungligen tänkt att genomföras 2019 men på
grund av Coronapandemin fick symposiet i omgångar skjutas fram till 2022.

Tema Mexiko
Tidigare symposier har ofta genomförts med fokusering på något specialtema, med vilket man har velat lyfta fram någon speciell utveckling av litografin eller belysa något speciellt kulturområde. Specialtema för symposiet 2022 var Mexiko.
Den Litografiska Akademin i Tidaholm har sedan symposierna startade haft en nära kontakt med litografiska konstutövare i Mexiko. Detta har bl.a. resulterat i konstnärsresidencies och utbyte av såväl kunskap som tryckutrustning.
Under den senaste 10-årsperioden har utvecklingen av grafisk, och inte minst litografisk, konst varit mycket levande i Mexiko med nyetablering av en stor mängd verkstäder. Detta har gjort den mexikanska grafiska konstscenen mycket intressant och den Litografiska Akademin såg det som ett bra tillfälle att genom det 8:e Internationella Litografisymposiet kunna sända kunskapen om den mexikanska utvecklingen vidare genom sitt internationella nätverk. Den mexikanska partner som Akademin framför allt samarbetat med är La Ceiba Grafica i Veracruz, en mångfacetterad grafisk verkstad grundad och driven av konstnären Per Andersson. Tema Mexiko innebar också att en av symposiets utställningshallar, Konstlitografiska muséet, helt ägnades åt mexikansk litografisk konst. Ansvarig för urvalet av mexikanska bilder var La Ceiba Grafica med Per Andersson. Vidare inbjöds en mexikansk konstnär och en tryckare för att i seminarier och workshops förmedla kunskap om samtida mexikansk litografisk konst.

Invigning av symposiet
Symposiet öppnades 23/7 med invigningstal av Eva Eriksson, ordförande i Litografiska Akademin, Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd samt Per Andersson, Universidad Veracruzana.

Invigningsceremonin på Marbodal Center avrundades med musikaliskt framträdande av My Kullsvik.

Med invigningsceremonin öppnades också alla utställningshallar, Konstlitografiska museet, Rudbecksgymnasiet samt Tidaholms Konsthall, för allmänheten.

Seminarier
Från den 24/7 fram till den 29/7 genomfördes ett fullmatat program av seminarier och workshops fördelat så att förmiddagarna ägnades åt seminarier på Marbodal Center och eftermiddagarna åt workshops på Tidaholms Konstlitografiska Verkstad.

Seminarierna hölls av deltagande konstnärer, tryckare, konstprofessorer, elever och curators från en stor mängd länder.


Ett stort antal ämnen behandlades där deltagarna fick göra virtuella besök på olika verkstäder i världen, fick information om nya trycktekniker och inblickar i olika sätt att förhålla sig till den litografiska stenen. Inte minst gav Anna Trojanowska fån Polen en poetisk betraktelse över stenens dansanta egenskaper.

I linje med symposiets tema ”Mexiko” gav Per Andersson en omfattande utblick över litografins utveckling och ställning i Mexiko.

Bland andra seminarieämnen kan nämnas:
”Real Gold Lustre in Lithography”, en föredragning av Sanjay Kumar från Indien om hur man kan använda guld i tryckprocessen.

”Lithography – Language”, en poetisk reflektion av Serena Smith, England, över hur stenens minne gör sig påmind i processen och kommunicerar meddelanden från tidigare konstverk.

”Journey of the Stone” där Olivia Christen, Tyskland, brättade om sitt utforskande av den litografiska stenens möjligheter genom besök på olika verkstäder

”Printmaking, social engagement and non-tangible cultural heritage” av Fritz Best, Tyskland, som diskuterade över grafikens möjligheter att skapa frågeställningar och engagemang hos publiken.

Deltagarna fick i en rad seminarier inblickar i olika verkstäders arbetsmetoder och möjligheter t.ex. HAW ( University of applied Sience ) Hamburg, Konsthögskolan Dresden, Grafikwerkstatt Dresden, BBK Bethanien Berlin, Konshögskolan Visual Maharshi Dayanand University, Indien och La Ceiba Grafica, Mexiko.

Simon Burder gav en överblick över litografins ställning i Storbritannien och Michael Barnes höll ett föredrag om ” Lithography in the Heartland of America”.

Jim Berggren, Sverige, gav en uppdatering om det europeiska samarbetsprojektet ENDEGRA.

Workshops
Eftermiddagarna under symposiets första vecka ägnades åt workshops på Tidaholms Konstgrafiska Verkstad som ligger granne med Marbodal Center där förmiddagarna ägnades åt seminarier.

Vid workshopsen demonstrerade deltagande konstnärer och tryckare olika tekniker för tryckning, färgframställning, papperstillverkning etc.

Under hela symposiet genomförde Ernst Hanke och Patrick Wagner en workshop på verkstadens Snällpress där deltagarna kunde följa framväxten av en litografisk upplaga dag för dag.

Likaså visade Edgar Canos och Daniel Barazza från Mexiko under hela veckan sina tryckmetoder.

Carolyn Muskat, USA, visade sin metod för ”Lemon Etch Litho”

Angela Schröder, Tyskland, genomförde en workshop med temat ”The Stone is a patient Animal” och Sanjay Kumar demonstrerade sin metod för att använda guld i tryckningen.

Bland övriga workshops kan nämnas Peter Stephan, Tyskland, som visade på sätt att kombinera olika trycktekniker. Peter Hofmann, Tyskland, som visade ”Transfer printing and negativ conversion-rubber scribing technique”.

Uppskattade workshops genomfördes också av Franz Hoke, Dresden, Mathias Mrowka, Berlin, och Jim Berggren.

I seminarier och workshops medverkade c:a 50 konstnärer och tryckare var av flertalet bodde på Hellidens Folkhögskola där de också serverades frukost.

Utställningar
Under symposiets båda veckor visades litografisk konst från hela världen i tre utställningshallar; Konstlitografiska Muséet, Rudbecksgymnasiet och Tidaholms Konsthall.

Konstlitografiska Muséet ägnades helt åt mexikansk konst i enlighet med symposiets specialtema, Mexiko.

I Rudbecksgymnasiet och Tidaholms Konsthall visades konst från 22 länder spridda från USA till Kina, från Norge till Argentina.

Utställningarna visade på den stora konstnärliga bredd som ryms inom det litografiska mediet. Enskilda konstnärer visade sina verk tillsammans med representanter från konsthögskolor och olika grafiska verkstäder.

I utställningarna deltog c:a 200 konstnärer som visade 347 verk.

Utställningarna besöktes under två veckor av 1.494 personer.

Under symposiets första vecka användes Marbodal Center också som en mötesplats för symposiedeltagare, för social samvaro och nätverksbyggande. Här bjöds också kvällstid på enklare förtäring, dryck och musikunderhållning.

För genomförandet av symposiet är Litografiska Akademin mycket tacksam för all hjälp och understöd man fått från egna medlemmar, Litografins Vänner och medlemmar i Tidaholms Konstförening.

Ett stort tack också för det generösa understöd Akademin fått från:
Tidaholms Kommun
Västra Götalandsregionens Kulturnämnd
Marbodal AB
Hellidens Folkhögskola
Föreningen för Grafisk Konst, Nationalmuseum

 

 

 

In English