Årsbild

Litografins vänner får varje år en bild producerad av en deltagare på Helidens grafikutbildning