Henrik Allert – Retrospektiv

Henrik Allert är en lokalt verksam konstnär som började sin karriär efter färdig utbildning som keramiker på ”Slöjdis” som det då kallades men idag är mera känt som Högskola för Design och Konst. Efter att ha arbetat en kortare tid på Rörstrands porslinsfabrik och senare startat sin egna keramiska verkstad norr om Skövde började han även att jobba med torrnålsgravyrer i halvt realistiska, halvt mytiska motiv.

Utställningen blickar tillbaka till de första åren i Henriks begynnande karriär i slutet på 60-talet och spänner fram till nutid. Totalt visar utställningen ”Henrik Allert – Retrospektiv” ett 50 år långt konstnärskap och kommer att presentera både hans grafik och måleri liksom hans keramik.