Next Century

Next Century är en serie konstnärsbesök i Västra Götalandsregionen från södra Kina, i synnerhet från Shanghai. Under projekterioden apr. 2019 – sept. 2020 är det planerat för kinesiska grafiker att under olika långa perioder besöka västsvenska grafiker, arbeta tillsammans med i deras verkstäder, ställa ut offentligt och leda workshops.
Sju grafiska verkstäder och sju utställningslokaler deltar i projektet, bidrar med arbete och för att bygga nätverk med Kinesiska grafiska konstnärer och deras kontakter med verkstäder och andra aktörer.

Västsverige har ett vitalt konst-och kulturliv där konstgrafiken väl hävdat sin plats. Utställningen vill markera detta. Förutom detta projekts samarbetspartners finns ett antal grafiska kollektivverkstäder och ateljéföreningar med grafisk profil t.ex. Ateljéföreningen Kanten och Bolaget Vardagsbilder. Våra kinesiska besökare har uttryckt sin fascination över vår kultur och våra samarbetsmetoder som de finner exotiska och intressanta. Genom Next Century etableras ett regionalt nätverk av grafikverkstäder i västsverige och därmed stärks den generösa anda som präglar våra konstnärskollektiv och som attraherar konstnärer från länder där kommersialismen och/eller den politiska makten har ett fastare grepp om kulturlivet.

Utställningen skulle varit planerad till Valborgsfirandet uppe på Hellidens slott. Under rådande rekommendationer med anledning av Vicod-19-pandemin väljer vi att lägga vernissagen på  lördagen den 2 maj kl. 14:00 – 16:00. Fortsatta öppettider är varje kommande lördagar och söndagar mellan 11:00 – 16:00 fram till och med 31 maj.