Årsbild

Litografins vänner får varje år en bild producerad av en utvald konstnär med koppling till konstlitografiska verkstaden och som dessutom känner till eller är bekant med hantverket litografi. Bilden trycks i samarbete med mästertryckaren William Bill Haberman.
Årsbilder har producerats och delats ut till medlemmar sedan 96. Till en början gick uppdraget till de tryckare och assistenter som fanns tillgängliga i verkstaden. Efter millennieskiftet delades uppdraget ut till en av grafiskskolans deltagare efter att deras förslag på årsbild granskats av en jury bestående av Vännernas styrelse. På senare år har uppdraget delats ut till konstnärer efter konsultation med Mästertryckare William Bill Haberman och verkstadstekniker JM Schmidt som även ansvara för den pedagogiska verksamheten på Grafikskolan.

De ”Vänner” som nyligen har blivit medlemmar kan vid besök köpa tidigare årsbilder till det förmånliga priset 200:- (och den som inte är medlem betalar det dubbla).

Pellas G Hansson, ”Haren”, 2020.

 

William Bill Haberman, 2019.

 

Johannes Bertilsson, 2018.

 

Magnus Brättemark, ”Promenaden”, 2015.