Publicerad

Årets folkbildarpris 2017

Motivering från styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund

”Studiecirklar, folkhögskolekurser och kulturprogramsverksamhet är kanske det de flesta tänker på när de hör ordet folkbildning. Men det finns så mycket mer.
I Tidaholm finns sedan slutet av 1990-talet Litografiska Akademin som fångat upp kunskap och metoder på Vulcans tändsticksfabrik vad gäller litografiska teknik. Det var med litografiska metoder man på 1800-talets slut tryckte tändsticksetiketter i Tidaholm. Etiketterna spreds över hela världen i miljonupplagor. Idag vårdas kultur- och industriarvet genom att konstnärer arbetar med att trycka sina bilder på grafiska blad på samma stenar, med samma pressar, med samma metoder och i samma lokaler som en gång tändsticksetiketterna trycktes.
Grafisk konst möjliggör för den breda allmänheten att köpa och att äga konst av hög kvalitet. På den grafiska verkstaden i Tidaholm kan allmänheten ta del av hur ett litografiskt blad görs och hit inbjuds regelbundet studiegrupper och skolelever. På det konstlitografiska museet visas grafisk konst av konstnärer från Sverige och utlandet. Litografiska Akademin är navet i ett internationellt nätverk för litografi och har ett artist in residence-system för konstnärer som under en tid vill bo och arbeta med grafik i Tidaholm.
Detta är också folkbildning. Samarbetspartners är Hellidens Folkhögskola men även studieförbunden och skolorna i kommunen. Tidaholm är med den litografiska verkstaden och med det ”Konstlitografiska Museet” ett litografiskt centrum, regionalt, nationellt och internationellt.
Med ovanstående som bakgrund har styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund beslutat att tilldela årets folkbildarpris 2017 till Litografiska Akademin i Tidaholm. Föreningen har i många år arbetat för att med folkbildningens metoder främja litografisk konst, tillvarata det litografiska kulturarvet samt att visa grafisk konst i det litografiska museet.”

Skara i mars 2017