LitoLyftet 2018

7 dagar. 13 konstnärer. Alla med olika bakgrund som kreativa och skapande människor. De flesta utan kunskaper om litografins principer har fått möjligheten att gästa och få tillgång till undervisning i konstlitografiska kollektivverkstaden under en vecka. Projektveckan har gått under titeln ”LitoLyftet”.

Första momentet. Slipa stenen perfekt. Sedan kan man lägga sin teckning.
Första provtrycken.
Genomgång av tusch-teckning.
Processen att etsa en tusch-teckning. Lite mer komplicerad rutin.

Arrangemanget att göra en intensiv kortkurs i litografi grundar sig i den budget verkstaden tilldelades av Västra Götalands Region Kultur. Av de 125.000:- konstlitografiska verksamheten tilldelades från en pott på 1.000.000:- för så kallat ”kollektivverkstads-lyft” valde verkstaden att ha en kursvecka med syfte att ”lyfta tillbaka” gamla eller äldre medlemmar i kollektivverkstaden men också ”lyfta in” nya för att på så vis dela med oss av och sprida kunskapen om det litografiska trycket. Kunskaper som dessa efteråt kan ta med sej till sina egna kollektiva verkstäder där de som medlemmar har tillgång till pressar och stenar men saknar tryggheten i att använda på rätt sätt. Ytterligare siktade verkstaden på att hitta elever från våra universitets konsthögskolor som kanske kunde ha ett intresse av att komma till en verkstad och lära sej ett nytt hantverk. Detta var också en strategi där vi hoppas att deltagande ville dela med sig av sin erfarenhet till andra högskolestuderande och ytterligare sprida kunskapen om litografin. Kanske kan det leda till att konsthögskolestuderande tar kontakt med vår verkstad för att ta del av våra kunskaper och söka sej till vår verkstad.

Teknikgenomgång av metoden ”Xerox-överföring”.
Bild överförd från xerox-kopia till sten.
Att valsa upp sin stens teckning med flera färger samtidigt kallar man för antingen en ”regnbågsinvalsning” eller en ”irisvalsning”.

Kursen var helt kostnadsfri vilket innebar att deltagarna fick, förutom undervisningen, också övernattning och boende på slottet inklusive frukost men också stora delar av materialet gratis.

Rutinerna börjar sätta sej.
Med en ökad trygghet i hur hantverket fungerar ökar produktiviteten.
Trots alla nya processer i ett hanvterk som de flesta för bara några dagar sedan var helt främmande inför blir många såpass självgående att de själva snart kunde problemsöka och tekniskt ”lösa” sin bild utan den erfarna handledaren.
”Ja man måste ju försöka”. Med ökad självsäkerhet och kunskapen börjar man förstå vilka regler man kan bryta och hur man kan göra det. Experimentlusten ökar de sista dagarna.

Under perioden som ”lyftet” pågick fick deltagarna lära sig grunderna. Det första och viktigaste momentet var att slipa en bra sten för att sedan göra sin teckning med krita.  Momenten med hårdare ets avancerade så småningom när det blev dags att blanda tusch för att teckna på sin sten. Redan på ”lyftets” fjärde dag var det dags att trycka med färger och därtill fick man en genomgång i ”regnbågs-valsning” (även kallat ”iris-valsning”). Många tog också chansen att göra xerox-överföringar att trycka från sina stenar. Med alla nya kunskaper var det mycket att hålla reda på under en så kort tid som 7 dagar och samtidigt hinna destillera ner tekniker till vad som bäst passar och fungerar konstnärernas egna bildvärld. Att ”använda vad man kan och klarar av till sin fördel för att göra sin bild på bästa sätt”. Efter det att veckan avslutades kände sej mer än hälften av deltagarna så pass trygga att de sökte medlemskap till konstlitografiska kollektivverkstaden. Vi hälsar dem välkomna in i gemenskapen.

Sista chansen att hinna avsluta det man påbörjat.
Allra sist blir det tid för det roligaste. Att städa upp efter sej i verkstadens lokaler. Det viktigaste man kan göra i en kollektiv verkstad.