Rent historiskt

Varför finns det en kollektivverkstad i Tidaholm som specialiserar sig på litografi?

Konstlitografiska kollektivverkstaden startade sin verksamhet 1958. Initiativtagare var konstnären Karl-Åke Nyström. Karl-Åke arbetade i ungdomen i tecknarateljén på Vulcans Tändsticksfabriks litografiska tryckeri. Här skaffade han sig kunskap om och insikt i det litografiska tryckets konstnärliga möjligheter.

Efter sin konstnärliga utbildning på Slöjdföreningens skola i Göteborg återvände Karl-Åke till Tidaholm just vid den tid då tryckeriet på tändsticksfabriken höll på att avvecklas.

Han lyckades rädda en del utrustning från fabrikens tryckeri och med denna grund startade han en konstnärlig tryckverksamhet i sin egen ateljé. Tillsammans med likasinnade bildade Karl-Åke en konstnärsförening vid namn ”Labyrinten” som 1958 startade kollektivverkstaden.

Kollektivverkstaden fanns till att börja med i Karl-Åkes egen ateljé som byggts ut och omfattade både verkstad och visningshall för konst.

I början av 1960-talet inledde Karl-Åke och ”Labyrinten” ett samarbete med Hellidens folkhögskola. Skolans estetelever erbjöds kurser i litografisk bildframställning i ”Labyrintens” verkstad. Under samma tid hölls också en rad kurser för yrkesverksamma konstnärer i AMS regi.

Denna kursverksamhet ledde fram till tanken på att, i samarbete med Hellidens folkhögskola, starta en grafikskola på helårsbasis i kollektivverkstadens lokaler. En förutsättning för detta var dock att verkstaden fick större och mer ändamålsenliga lokaler.

Tillfälligheternas spel gjorde att Vulcans gamla ritkontors byggnad, som motsvarade behoven, stod ledig i början av 1980-talet. Efter en del förhandlingar fick Hellidens folkhögskola i samarbete med Karl-Åke överta lokalerna och utrustningen från ”Labyrinten” flyttades dit.

Kombinationen av folkbildning, Hellidens Grafikskola, och kollektivverkstad för yrkesaktiva konstnärer i samma lokaler visade sig vara lyckosam. Både kollektivverkstad och Grafikskola fick möjligheter att växa. Under 1980- och 90-talet utökades utrustningen i verkstaden så att den i dag är den mest välutrustade verkstaden för konstlitografisk bildframställning i Skandinavien.

Verkstaden har dessutom inkorporerat ytterligare två av Vulcans gamla byggnader i sin verksamhet; ”fosforladan” där den stora plantrycks-offsetmaskinen står och ”tvättstugan” där verkstaden har gästbostäder och sin hand- pappersverkstad.

Pappersverkstaden

Bredvid Kollektivverkstaden, i brukets gamla tvättstuga, en byggnad från de sista åren av 1700-talet, ligger Litografiska Akademins handpappersverkstad. Här kan medlemmar och gästande konstnärer tillverka sitt egetpapper. Här finns också goda möjligheter att arbeta fritt med papperet som konstnärligt uttrycksmedel.

Pappersverkstaden har två holländare av laboratorietyp. Här finns stora kypar, pressar och torkskåp.

På pappersverkstaden anordnas också kurser både för konstnärer och den intresserade allmänheten.

I pappersverkstadens ovanvåning finns gästrum för besökande konstnärer.

För upplysningar om pappersverkstaden kontakta kollektivverkstaden.