Årsberättelse 2022

Årsberättelse konstlitografiska kollektivverkstaden i Tidaholm 2022

Kollektivverkstaden har 2022 haft 18 betalande medlemmar i den kollektiva litografiska verkstaden. Betalande medlemmar anses som aktiva medlemmar.
Kollektivverkstaden har 3 livstidsmedlemmar.

Aktiva betalande medlemmar har förutom tillgång till verkstaden också möjligheten att tilldelas stipendiet för konstnärligt utbyte med Dresdens grafikverkstad, bidra i tävlan om att få göra årsbilden till medlemmarna i stödföreningen ”Litografins vänner”, möjligheten att visa sina grafiska konstverk på ”Konstlitografiska kollektivverkstadens medlemmars årsutställning”.

Under 2022 har åtskilliga konstnärer gästat verkstaden och arbetat med grafik i samband med det konstlitografiska symposiet.
Gästkonstnärer som besökt verkstaden i 2022:
Sanjay Kumar (Indien).
Per-Ivar Lindekrantz.
Ellen Sturm.

Verkstadens utrustning
Gåvor
Verkstaden har fått 2 pressar för litografi (totalt har verkstaden nu 10) till sin samling.
Verkstaden har fått ett antal läder-valsar och gummivalsar till sin samling.
Verkstaden har fått ett antal stenar till sin samling.
Verkstaden har fått ett antal läder-rivare till sin samling.
Verkstaden har fått 2 ljusbord.
Verkstaden har fått en plåtsax.
Verkstaden har fått blandat sortiment av papper, kritor, pennor ets för lito.

Köp
13 liter färg till litografi.
Ett antal soptunnor.
Ett nytt modem som har installerats och WiFi finns nu på kontoret.
Mindre screenramar och raklar för screentryck.
En antik bokpress.
En ny whiteboard.
En enklare belysning för dokumentation/fotografering av bildkonst.

Övrigt
Ämne till rivare har profilerats (behöver kapas. Arbetet utförs av arbetsmarknadsenheten i kommunen). Totalt 4 meter.
Ny skrivare har bytts ut på kontoret och kopplats till nätet.

Verkstadens lokaler
Nytt proppskåp och el har dragits.
Renovering av verkstadens vattenskadade lokaler har renoverats till fullo (el saknas fortfarande i ett rum).

Utställningar
Under året har Litografiska Akademin haft 5 utställningar
Februari, William Bill Haberman, ”Out of the Blue”.
Maj, Medlemsutställning 2022 för konstlitografiska kollektivverkstadens medlemmar.
Juli, det Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm 2022.
September, The Printing Girls. Kollektiv av kvinnliga grafiska tryckare från Sydafrika.
November, Sanjay Kumar, ”Sidenvägen”.

Besökare
På grund av Covid19 har inga studiebesök gjorts av Tidaholms lågstadieelever i år.
På grund av det Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm har inga sommarkurser hållits i kollektivverkstaden i år.
Sveriges Vuxenskola besökte verkstaden vid 2 tillfällen.
En full klass med studenter fr. HAW universitetet i Hamburg jobbade i verkstaden under sommaren.

Gästbostad
”Pappershusets” gästrum för övernattning får fortsätt inte användas av gästande konstnärer så länge säkra brandutrymningsvägar inte åtgärdats. Under året har Hellidens folkhögskola kunnat erbjuda billigare avgifter än normalpriset för rum på kursgården för gästande konstnärer samt att Litografiska Akademin har subventionerat delar av skolans ”förluster”.

Papperstillverkning
Totalt har 2 veckor med papperstillverkning genomförts med Hellidens folkhögskolas deltagare.
Under det pågående Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm har workshop hållits i pappershuset.

Internationella kontaktnät
Jurate Narmontaite erbjöds Dresden-utbytet i Mars månad.

Tryckuppdrag
Mästertryckare William Bill Haberman har haft två uppdrag under året och gjort en upplaga åt Per-Ivar Lindekrantz och årsbilden 2022. Årsbilden 2022 gjordes av Jurate Narmontaite.

2022
Det Internationella Litografiska Symposiet i Tidaholm genomfördes 23 Juli tom 7 Augusti.
Det var det 8:de i ordningen
För detaljer se särskild rapport med sammanfattning.

JM Schmidt
Verkstadstekniskt ansvarig och ordförande för kollektiv-föreningen Vulcanöns Grafikverkstad
Kursansvarig för Grafikskolan Prinmaking
Koordinator för Litografiska Akademin