Protokoll fört den 20 Juni 2023 vid årsmöte för Konstlitografiska Kollektivverkstaden i Tidaholm.

Protokoll årsmöte Konstlitografiska kollektivverkstan, Vulcanön Tidaholm 2023-06-20
Deltagare: Jean Michael ”JM” Schmidt, Ann-Kristin ”Anki” Källström, Anna Gärberg, William ”Bill” Haberman, Jürate
Narmontaite, Charlotte Hannman, Margareta ”Nille” Nilsson
Mötet hölls på ”Svengelska”. En mix av Engelsk och Svenska då närvarande var internationella medlemmar varför också protokollet är på två språk.
1. Mötet förklaras öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer:
Ordförande – JM Schmidt
Sekreterare  – Margareta ”Nille” Nilsson
Justerare – Anna Järberg
3. Stadgeenligt utlyst? Ja
4. Dagordningen godkändes.
5. Fråga om övernattningsmöjligheter, prislista, information om grafikskolan läggs till dagordningen (övriga frågor 21 a, b och c).
6. JM presenterade verksamhetsberättelsen för 2022: 18 betalande medlemmar, 3 livstidsmedlemmar: Lars Lundqvist, Erki Rautio, Mikael Käll. Meeting participants asked about some of the info-points and JM clarified. An old printing machine
has electricity problems.
7. Föreningens ekonomi. Bill says: we have a small but good economy. Ingoing 19 839,05 kr. Outgoing 23 228,79 kr. Stable. No big expenditures. Only half of the members have paid their fee. JM sent a reminder in June.
8. Joseph Saadé har granskat räkenskaperna. JM läste upp hans brev. Kassaboken är skött med omsorg. Rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
10. Val av ny styrelse:
JM Schmidt – ordf (fortsätter)
Bill Haberman– kassör (fortsätter)
Anki Källström – ledamot 1
Anna Gärberg – ledamot 2
11. Beslut: Kassaboksgranskare – Joseph Saadé
12. Beslut: Valberedning – JM Schmidt
13. Beslut om medlemmarnas avgifter: Årsavgift samma som 2022 (300 kr/år, 50 % för students, dagavgift 50 kr/arbetsdag i verkstan, 50% för studerande, materialbox 150 kr/box).
JM föreslår att styrelsemedlemmar och revisor betalar 50% av årsavgiften, som en uppmuntran. Bifalles.
14. Månadsavgift för ateljéplatser i pappersverkstan (erbjuds medlemmar i verkstadsföreningen): beslut fortsätta med 200 kr/månad
15. Verkstadsnycklar lånas ut och lämnas inte tillbaka. Vad göra? Depositionsavgift? Beslut: Fr o m 20 juni tas depositionsavgift1000 kr (tusen kronor) ut för nya verkstadsnycklar. JM undersöker möjlighet att investera i kodlås.
16. Val av nya medlemmar:
Alfons Qutrieh.
Bengt Rindner.
Wilhelm Forsnäsgård.
17. Beslut att välja in Rosemarie Pfann som hedersmedlem som ett erkännande och en vänlig gest så att hon kanske blir inspirerad att ta upp skapandet igen (sedan hennes man, Pellas G Hansson dog).
18. Alkoholfri verkstad. Viktigt att nya medlemmar och gästande konstnärer blir informerade om detta. JM kommer fundera ut hur denna kommunikation kan ske på bästa sett.
19. Kurshelg/er för medlemmar som vill lära sig använda den nya utrustningen. Förslag helgen 21-22
oktober. (School will restructure, budget issues, JM’s work will change, he will have no students this
autumn. Plans for short courses in printmaking instead but nothing set.)
20. Visa upp medlemmarna på Lito-akademins hemsida. Förslag från JM. Han kan moderera detta
och föreslå format. Mötet bifaller. JM får förtroendet att bestämma hur det ska fungera.
21. Övriga frågor.
a) Pris för övernattning i slottet. Möjlighet till reducerat pris för verkstadsmedlemmar men ingen på
mötet vet hur mycket. Bill minns att skolan erbjöd samma låga pris som i pappersverkstan, men
sedan dess har de tänkt om. Olika priser har tagits ut. Billigare under symposiet. Beslut: Årsmötet ger
i uppdrag åt styrelsen att förhandla övernattningspriset med Hellidens fhsk.
b) Pappershusets framtid? Så länge kommunen inte vill investera i säkra brandutgångar kan inte
pappershuset nyttjas för övernattning.
c) Grafikskolan – vad händer? För få sökande. Helliden måste minska kostnader, vissa lärare måste
sluta. JM kommer fortsätta som verkstadsansvarig, men kommer få andra uppgifter som lärare –
planen är kortkurser inom flera olika ämnen, hoppas attrahera fler deltagare.
d) Jürate visar ny förpackning för litofärg (svart) som finns på tub, minskar torkrisken, import från
UK. Initiativ från verkstan i Dresden.
Info-points
22. Symposiet 2022 – läs rapport på litoakademins hemsida!
23. 22-24 september = Konsthelgen i Tidaholm 2023: JM planerar för medlems-utställning i verkstan:
”Färskpressat”. Behövs frivilliga till vakten. Mer info kommer. Rummet kan även användas vid andra
tider på året, kontakta JM!.