William ”Bill” Haberman

Mästertryckare med certifikat från Tamarind Institute, USA, som jobbar med experimentell litografi och mixed media art.